Menu

Differentieret kontingent

Fodboldafdelingerne i SVIF indfører pr. foråret 2014 differentieret kontingent. Det betyder at der fremover vil være to kontingentsatser at vælge imellem alt efter om man ønsker at lægge en indsats i klubben eller ej. I foråret 2014 vil det være sådan at der lægges 400 kr. oven i det normale kontingent, hvis man vælger ikke at hjælpe til.

Grundene til at indføre differentieret kontingent er mange, men primært skyldes det, at vi i bestyrelser og udvalg kan konstatere, at der er færre og færre der har lyst til at give en hjælpende hånd. Klubben har tidligere forsøgt med andre tiltag, men disse har ikke haft den nødvendige effekt. Hensigten er ikke at få flere kontingentkroner i kassen, men derimod at få flere frivillige hjælpere til eksempelvis arrangementer, bestyrelser og udvalg.

Du kan på denne side læse noget mere om baggrunden og administrationen af det differentierede kontingent.

Baggrund

Fodboldklubben tilbyder

 • En sund og social fritidsinteresse

 • Sportslige aktiviteter i trygge rammer

 • 150 - 200 timers fritidsbeskæftigelse årligt for børnene

 • Beskrevne målsætninger og holdninger for træning, kampe m.m.

 • Træning og kampe på alle niveauer

 • Deltagelse i stævner

 • Uddannet trænerstab

 • Sociale arrangementer

  Alt dette vil vi gerne kunne blive ved med! Men da kontingentet kun dækker ca. 20 % af udgifterne er vi helt afhængige af frivillig arbejdskraft.

  P.t. har klubben kun kapacitet til driften, men klubben skal udvikles for at overleve. Endvidere står bestyrelsen står overfor en fornyelse. Generelt får vi flere opgaver, men bliver færre folk til at løse dem.

  Formålet med det differentierede kontingent er at gruppere spillere og forældre. Ifølge DIF eksisterer der statistisk følgende grupper af forældre i en forening:

 • 20 % - Aktive der kommer næsten af sig selv

 • 20 % - Kan involveres ved en aktiv indsats

 • 60 % - Er svært tilgængelige, enkelte aktiveres lejlighedsvis

  Det ses altså, at 60 % statistisk set ikke ”kan” aktiveres. Så indførelsen af det differentierede kontingent kan både lette arbejdet for klubben (vi sparer at 60 % af opkald/mails er forgæves) og give folk der ikke hjælper en bedre samvittighed.

   

  Administration

  Når man har valgt at betale det lave kontingent har man dermed meldt sig til at deltage i hjælperkorpset. Man vil herefter blive kontaktet med henblik på, hvilke opgaver man kan hjælpe med.

  De opgaver der bl.a. tæller som SVIF hjælp er listet nedenfor (andre relevante opgaver kan naturligvis også blive godkendt efter aftale)

 • Bestyrelsesarbejde Her mangler vi lige nu

  • Medlemmer til microudvalg

  • Medlemmer til ungdomsudvalg

  • Ledere til frivilligkorps

(Se beskrivelser af disse roller på hjemmesiden)

 • Diverse udvalgsarbejde

 • Træner eller holdleder (max. tre pr. hold)

 • Kampleder/dommer for de yngste holds kampe

 • Cafeterieansvarlig/-indkøber

 • Cafeteriavagter

 • Hjælpe til ved stævner/arrangementer – eksempelvis Nørhalne Cup             

 • Finde kampledere til 3,5, og 7 mands kampe

   

  Har man ved årets udgang ikke hjulpet det angivne antal gange, bliver man opkrævet det ekstra kontingent. Det er derfor vigtigt, at man sørger for at få registreret de gange man har hjulpet. Registrering gøres ved at sende en mail til frivillig@sviffodbold.dk med angivelse af hvad man har lavet, samt hvem i klubben (bestyrelsesmedlemmer, trænere o.lign.) der kan bekræfte dette.

   

  Specielle forhold

 • Antallet af gange man skal hjælpe beregnes pr. familie. Dvs. at har man 2 børn der spiller fodbold er man altså ikke forpligtiget til at hjælpe dobbelt så mange gange.

 

Kontingent satserne med og uden SVIF hjælp kan ses her

Måltavlesponsor

Bandesponsor

Trøjesponsorer