Menu

Frivillig

Denne underside er under opdatering

Frivillig i Vestbjeg IF Fodbold

Som det er tilfældet med mange idrætsforeninger, er også Vestbjerg IF Fodbold drevet af ulønnede frivillige kræfter. Mest synligt er først og fremmest vore trænerne, men også de "usynlige" kræfter i form af medlemmer i bestyrelsen, i arrangementsudvalg, i administrative funktioner gør et vigtig arbejde for at klubben fungerer.

Det er i høj grad de frivillige, der skaber mange værdier for vores fælles samfund. Derfor har vi også brug for din hjælp som forælder til arbejdet omkring holdet og arrangementer i vores klub. 

Som forældre til at barn der spiller fodbold forventer vi,

  • at du i forhold til dit barns hold
    • på trænerens foranledning deltager i kørselsordninger til kamp og stævner
    • deltager aktivt i arrangementer på de enkelte årgange
  • at du i SVIF regi tilbyder at bidrage med minimum 4 timers frivilligt arbejde pr barn pr år.

 

Hvad kan jeg hjælpe med?

  • Du kan deltage i arbejdet i eller omkring bestyrelsen. Bestyrelsen mødes typisk et par timer en gang om måneden. 
  • Du kan tage nogle vagter af nogle få timers varighed. Dette kunne være at dømme en kamp i de yngsteårgang, og stå i cafeteriaet et par timer i forbindelse med en hjemmekamp. 

Vi har en online tilmeldingsliste. På http://frivillig.sviffodbold.dk kan du se alle aktuelle opgaver/vagter som vi søger frivillige til.  

Når du har hjulpet klubben med at stykke frivillig arbejde, beder vi sig sende en mail til frivillig@sviffodbold.dk hvor du skriver hvilken opgave du har hjulpet med, samt navnet på dit/dine barn/børn. Så søger vi for, at du ikke bliver opkrævet det extra kontingent.

 

Differentieret kontigent 

Fodboldafdelingerne i SVIF indførte pr. foråret 2014 differentieret kontingent. Det betyder, at der vil være to kontingentsatser at vælge imellem alt efter om man ønsker at lægge en indsats i klubben eller ej. Fra foråret 2014 vil det være sådan, at der for spillere i Mikro- og ungdomshold lægges 400 kr. årligt oven i det normale kontingent, hvis man vælger ikke at hjælpe til.

Grundene til at indføre differentieret kontingent er mange, men primært skyldes det, at vi i bestyrelser og udvalg kan konstatere, at der er færre og færre der har lyst til at give en hjælpende hånd. Klubben har tidligere forsøgt med andre tiltag, men disse har ikke haft den nødvendige effekt.

Formålet er derfor ikke at få flere kontingentkroner i kassen, vi vil meget hellere have nogle timers hjælp af dig.

 

Manualer 

For at gøre den nemmere at være frivillig, har vi lavet foreløbig en manual, der beskriver hvordan du gør, når du hjælper til i cafeteriet.