Menu

Bestyrelsen

 

undefined

Formand

Henrik Bøgh

undefined

Næstformand

Heidi Livoni

undefined 

Kasserer/Redskaber

Janus Bjerre

Bestyrelsesmedlem

Medlemsregistrering i
Conventus

Rikke Urth

undefined
Sekretær

Kursusansvarlig

Lone Sarauw

Suppleant/Hjemmeside &
Facebook

Signe Posselt

undefined

Ungdomsrepræsentant 

Jacob Holm

undefined

Ungdomsrepræsentant/
Ansvarlig for hjælpe-
instruktører

Marie Tølbøl Holm

 

Julie Urth

Ungdomsrepræsentant

Revisor

Pia Kingo

 

Revisorsuppleant

Finn Kronborg