Menu

Honorar til frivillige

Omkostningsgodtgørelse for hjælpeinstruktører, instruktører og bestyrelsen, gældende fra sæsonen 2016/2017

I Vestbjerg Gymnastik sætter vi stor pris på dem der vil gøre en indsats. Og vi mener de skal honoreres herfor.
Vi aflønner ift. de gældende regler på området, således at vi holder os inden for den grænse der er fastsat af staten ift. hvad der kan udbetales skattefrit.

OBS! Foreningens bestyrelse, instruktører og hjælpeinstruktører kan tilmelde sig tidligere end den udmeldte tilmeldingsstart hvorffor der allerede ved åbning af tilmelding kan være reserverede pladser på holdene.

Vi benytter DGIs standardkontrakt - se den her

For alle instruktører over 15 indhentes børneattest ved Politiet jft. gældende regler. Dette foregår digitalt via personnummer. Se hvilke informationer der udveksles på denne analoge blanket

 

Hjælpeinstruktører

For hjælpeinstruktører, der går i 6.kl.-7. kl.:

Omkostningsgodtgørelse: 750 kr.

Der stilles krav om, at vedkommende selv går på et hold.

Ved dispensation for ikke selv at gå hold falder honoraret til 300 kr.

Kontingentet ved egen deltagelse er obligatorisk.

Kan hjælpe på max. 1 hold. Ønsket er, at hjælpeinstruktøren i denne alder vælger gymnastikken af lyst, er nysgerrig på træner-jobbet og selv aktivt træner sine færdigheder.

 

For hjælpeinstruktører, der går i 8.kl. eller derover:

Omkostningsgodtgørelse: 1 hold = 750 kr. 2 hold = 1.500 kr.

Der er ikke krav, om at vedkommende skal gå på et hold

Kontingent ved egen deltagelse er obligatorisk.

Kan hjælpe på flere hold. Ønsket er, at hjælpeinstruktøren i denne alder fastholdes, får mere ansvar og bliver klædt på til at kunne blive instruktør på sigt.

 

Instruktører

Omkostningsgodtgørelse: 1 hold = 2.400 kr. 2 hold = 4.800 kr.

Hertil kørselsgodtgørelse for alle o/ 18 år:

U/ 12 km ml. bopæl og Vestbjerg Hallen = max. 1.200 kr.

O/ 12 km ml. bopæl og Vestbjerg Hallen = max. 2.400 kr.

Kørselssats er 3 kr./km og der skal fremvises kørselsregnskab med udgangspunkt i ruteplaner fra Krak.

Der kan laves særaftaler vedr. honorar med enten formanden eller næstformanden.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Omkostningsgodtgørelse (både medlemmer og suppleanter): 800 kr.

Hertil omkostningsgodtgørelse til formand, næstformand, kasserer: 4.000 kr.

Hertil kørselsgodtgørelse for alle o/ 18 år: max 1.200 kr.*

* medlemmer, der også honoreres som instruktør: max. 600 kr.

Kørselssats er 3 kr./km og der skal fremvises kørselsregnskab med udgangspunkt i ruteplaner fra Krak.