Menu

Æresmedlemer

År 1991:       Manfred Christensen

År 1991:       Niels Christensen

År 2005:       Kirsten Carstensen

År 2013:       Kirsten Jensen