Menu

Forældrehjælp

 

Frivillig i Vestbjerg IF Fodbold

Som det er tilfældet med mange idrætsforeninger, er også Vestbjerg IF Fodbold drevet af ulønnede frivillige kræfter. Mest synligt er først og fremmest vore trænerne, men også de "usynlige" kræfter i form af medlemmer i bestyrelsen, arrangementsudvalg, i administrative funktioner gør et vigtig arbejde for at klubben fungerer.

Det er i høj grad de frivillige, der skaber mange værdier for vores fælles samfund. Derfor har vi også brug for din hjælp som forælder til arbejdet omkring holdet og arrangementer i vores klub. 

Som forældre til et barn der spiller fodbold forventer vi,

  • at du i forhold til dit barns hold
    • på trænerens foranledning deltager i kørselsordninger til kamp og stævner
    • deltager aktivt i arrangementer på de enkelte årgange
  • at du i TSV regi tilbyder at bidrage med minimum 2 opgaver pr halvår, som beskrevet nedenfor.

 

TSV Differentieret kontigent

I TSV har vi et såkaldt ”differentieret kontingent” i mikro- og ungdomsafdelingerne, som hjælper os med at sikre hjælp fra forældre og andre frivillige til de mange opgaver, som er nødvendige at udføre i en fodboldklub for at sikre klubbens overlevelse og nødvendige indtægter.

Det differentierede kontingent betyder at man som udgangspunkt betaler et fast kontingent-beløb for barnet afhængig af årgang, og så derudover hjælper med en række opgaver til gavn for klubben hvert halvår, som beskrevet herunder.

Hvis man ikke har mulighed for at hjælpe med sådanne opgaver, får man i stedet en yderligere kontingent-opkrævning på 400 kr. når halvåret er slut. (Bemærk, at vi langt hellere vil have din hjælp til de vigtige opgaver, end vi ønsker at udskrive den ekstra kontingent-opkrævning efter det halve år).

Reglerne for differentieret kontigent gælder for alle familier, som har et eller flere børn indmeldt i TS

 

Pjece

Vi har samlet alle informationer om forældrehjælp og differencieret kontingent i denne folder: Frivillig i TSV.

 

Kontaktinformationer til frivilligkoordinator i hver moderklub:

VIF/Vestbjerg: frivillig@vestbjergfodbold.dk

SIF/Sulsted: vinfeld@gmail.com

TUI/Tylstrup: k.gravgaard@gmail.com

 

Manualer 

For at gøre den nemmere at være frivillig, har vi lavet foreløbig en manual, der beskriver hvordan du gør, når du hjælper til i cafeteriet i klubhuset i Vestbjerg.