Menu

Hammerholdet

Holdet - det gamle Hammerhold fra 1969
 undefined

Spillere bagerst Erik Pedersen, Preben Madsen, Gert Heshe, Poul (tagdækker) Nielsen, Leif Mogensen, Stig Hylleberg Forrest Poul Rafn , Kaj Tranum ; Poul Larsen, Mogens Christensen, Keld Nørgaard


Hammerholdet 1975
 undefined
Bagerst Per Henriksen, Erik Pedersen, Preben Madsen, Gert Heshe, Thorkild Madsen, Leif Mogensen, Stig Hylleberg I midten Jens Erik Ahrenfeldt, Svend Erik Pedersen, Mogens Christensen
Forrest Hans Ulrik Larsen, Knud Mogensen, Erik Betjent, Poul Rafn, Kaj Tranum, Poul Larsen

Luk