Menu

Medlemmerne fra 1941

Her ses medlemmerne i fra 1941 som stadig var medlemmer ved klubbens jubilæum i 1991.
undefined
Bagerst, Anton Jensen, Jørgen Christoffersen, Holger Andersen, Gert Christoffersen, Kresten Christoffersen, Ingrid Møller og Erik Christoffersen
. Forrest, Valborg Larsen og Ragnhild Vestergaard


"Som det ses, er størstedelen af jubilarerne af Christoffersen-familien, der var stor og fra gartneriet på Vestbjerg Kær. Så godt som hele familien var involveret i foreningens start og den aktiviteter de første år og nogle var også medlemmer af bestyrelsen. Aktiviteterne bestod fra starten af håndbold om sommeren, (der spilledes på en græsmark syd for Vestbjerg, hvor nu Servicestationen ligger), og om vinteren gymnastik i forsamlingshuset."
Ingrid Møller

Luk