Menu

Ove Bjørnlund Jensen

Mogens Olsen skrev i forbindelse klubbens 50 års jubilæum; "Grundlaget for den nuværende organisation har haft afdøde skoleinspektør Ove Bjørnlund Jensen som arkitekt. Bjørnlund skal også have en stor del af æren for, at foreningen er så velfungerende, som den er, idet han ikke alene har fungeret som inspirator, men også ydede en meget stor personlig arbejdsindsats i det daglige. En indsats, som stadig huskes og værdsættes af foreningens medlemmer".

undefined 

Luk