Menu

Honorar til frivillige

Omkostningsgodtgørelse for hjælpeinstruktører, instruktører og bestyrelsen

I Vestbjerg Gymnastik sætter vi stor pris på dem, der vil gøre en indsats. Og vi mener, de skal honoreres herfor. Vi aflønner ift. de gældende regler på området, således vi holder os inden for den grænse, der er fastsat af staten ift hvad der kan udbetales skattefrit.

OBS! Foreningens bestyrelse, instruktører og hjælpeinstruktører kan tilmelde sig tidligere end den udmeldte tilmeldingsstart hvorfor, der allerede ved åbning af tilmelding kan være reserverede pladser på holdene.

Vi benytter DGIs standardkontrakt - se den her

For alle instruktører over 15 indhentes børneattest ved Politiet jft. gældende regler. Dette foregår digitalt via personnummer. Se hvilke informationer der udveksles på denne analoge blanket

 

Hjælpeinstruktører

For hjælpeinstruktører, der går i 6.kl. - 7. kl.:

Omkostningsgodtgørelse: 750 kr.

Der stilles krav om, at vedkommende selv går på et hold.

Ved dispensation for ikke selv at gå hold falder honoraret til 300 kr.

Kontingentet ved egen deltagelse er obligatorisk.

Kan hjælpe på max. 1 hold. Ønsket er, at hjælpeinstruktøren i denne alder vælger gymnastikken af lyst, er nysgerrig på træner-jobbet og selv aktivt træner sine færdigheder.

 

For hjælpeinstruktører, der går i 8.kl. eller derover ved deltagelse på hold i Vestbjerg Gymnastik:

Omkostningsgodtgørelse: 1 hold = 750 kr. 2 hold = 1.500 kr.

Der er ikke krav, om at vedkommende skal gå på et hold. 

såfremt man ikke selv går på hold i Vestbjerg Gymnastiforening falder honoraret til 600kr. pr. hold 

Kontingent ved egen deltagelse er obligatorisk.

Kan hjælpe på flere hold. Ønsket er, at hjælpeinstruktøren i denne alder fastholdes, får mere ansvar og bliver klædt på til at kunne blive instruktør på sigt.

 

Kursus for hjælpeinstruktører. 

Hjælpeinstruktører bliver tilbudt kursus med vægt på grundlæggende modtagning og aktiviteter for børn. 

Vi forventer at hjælpeinstruktørerne deltager heri.  Vestbjerg Gymnastikforening betaler kursusafgiften. Kursisten arrangerer selv kørsel og evt. andre udgifter hertil. 

 

 

Instruktører

Omkostningsgodtgørelse:

Instruktører 14-16 år: 2.000 kr. pr. hold

Instruktører fra 17 år: 2.400 kr. pr. hold

Instruktører over 18 år endvidere kørselsgodtgørelse = 3 kr./km. for kørte km. i forbindelse med træning og de opvisninger, som man deltager i som instruktør på eget hold.

Der skal fremvises kørselsregnskab med udgangspunkt i ruteplaner fra Krak. Vi forventer der aftales samkørsel. Der udbetales ikke kørselsgodgørelse for kørsel internt i Vesbjerg eller lignende korte afstande. 

Der kan laves særaftaler vedr. honorar med enten formanden eller næstformanden.

 

Antal instruktører pr. hold.

Det er bestyrelsen der afgør hvor mange instruktører der kan ansættes på hvert hold. Antallet afhænger af flere faktorer. Bla. antallet af gymnaster og især behovet for fysisk modtagning og alderen på gymnasterne. 

I udgangspunktet honorerer vi op til 2 instruktører pr. børnehold og 1 instruktør pr. voksenhold. Såfremt der er flere instruktøer end dette vil de i udgangspunktet dele honoraret imellem sig. Der kan laves aftaler om andet med bestyrelsen. 

 

Kursus, Instruktører

Instruktører har mulighed for at ansøge foreningen om at komme på kursus. Det vil fra gang til gang være en individuel vurdering ift. vores aktuelle tilbud i foreningen og vores visioner der er afgørende for om vi vælger at betale herfor. 


Udbetaling af Honorar
Honoraret udbetales forholdsmæssigt ift. antal gennemførte træninger idet en sæsson er 24 træninger vil der blive honoreret med Ovenstående honorar/24 pr. træning.

Ekstra træninger, weekendtræninger mm. betragtes som frivillig ulønnet indsats. Forlænges træningerne længere end til Vestbjerg Gymnastikforenings forårsopvisning på eksisterende hold ift. fx. øvrige opvisninger eller afslutningsarr. er dette ligeledes ulønnet frvillig indsats. 

Ved sommergymnastik, eller tilsvarende aftalte forløb efter den almindelige sæssons afslutning indgås aftale med bestyrelsen om honorering ift. dette.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Omkostningsgodtgørelse (både medlemmer og suppleanter): 800 kr.

Hertil omkostningsgodtgørelse til formand, næstformand, kasserer: 2.400 kr.

Hertil kørselsgodtgørelse for alle o/ 18 år: max 1.200 kr.*

* medlemmer, der også honoreres som instruktør: max. 600 kr.

Kørselssats er 3 kr./km. og der skal fremvises kørselsregnskab med udgangspunkt i ruteplaner fra Krak.

VIF Gymnastik 27. august kl. 15:05
Vestbjerg Gymnastik offentliggører årets sæsonprogram Tilmelding starter på lørdag den 29. august fra klokken 10
VIF Gymnastik
30. juli kl. 19:23 Generalforsamling i Vestbjerg Gymnastik 2020
VIF Gymnastik
03. april kl. 18:46 Gymnastik holder generalforsamling
VIF Gymnastik
19. august kl. 09:40 Online tilmelding åbner søndag den 3. september.
VIF Gymnastik
27. marts kl. 09:08 Tak for i år
Luk