Menu

Honorar til frivillige

Omkostningsgodtgørelse for hjælpeinstruktører, instruktører og bestyrelsen, gældende fra sæsonen 2016/2017

I Vestbjerg Gymnastik sætter vi stor pris på dem, der vil gøre en indsats. Og vi mener, de skal honoreres herfor. Vi aflønner ift. de gældende regler på området, således vi holder os inden for den grænse, der er fastsat af staten ift hvad der kan udbetales skattefrit.

OBS! Foreningens bestyrelse, instruktører og hjælpeinstruktører kan tilmelde sig tidligere end den udmeldte tilmeldingsstart hvorfor, der allerede ved åbning af tilmelding kan være reserverede pladser på holdene.

Vi benytter DGIs standardkontrakt - se den her

For alle instruktører over 15 indhentes børneattest ved Politiet jft. gældende regler. Dette foregår digitalt via personnummer. Se hvilke informationer der udveksles på denne analoge blanket

 

Hjælpeinstruktører

For hjælpeinstruktører, der går i 6.kl. - 7. kl.:

Omkostningsgodtgørelse: 750 kr.

Der stilles krav om, at vedkommende selv går på et hold.

Ved dispensation for ikke selv at gå hold falder honoraret til 300 kr.

Kontingentet ved egen deltagelse er obligatorisk.

Kan hjælpe på max. 1 hold. Ønsket er, at hjælpeinstruktøren i denne alder vælger gymnastikken af lyst, er nysgerrig på træner-jobbet og selv aktivt træner sine færdigheder.

 

For hjælpeinstruktører, der går i 8.kl. eller derover:

Omkostningsgodtgørelse: 1 hold = 750 kr. 2 hold = 1.500 kr.

Der er ikke krav, om at vedkommende skal gå på et hold

Kontingent ved egen deltagelse er obligatorisk.

Kan hjælpe på flere hold. Ønsket er, at hjælpeinstruktøren i denne alder fastholdes, får mere ansvar og bliver klædt på til at kunne blive instruktør på sigt.

 

Instruktører

Omkostningsgodtgørelse:

Instruktører 14-16 år: 2.000 kr. pr. hold

Instruktører fra 17 år: 2.400 kr. pr. hold

Instruktører over 18 år endvidere kørselsgodtgørelse = 3 kr./km. for kørte km. i forbindelse med træning og de opvisninger, som man deltager i som instruktør på eget hold.

Der skal fremvises kørselsregnskab med udgangspunkt i ruteplaner fra Krak. Vi forventer der aftales samkørsel. Der udbetales ikke kørselsgodgørelse for kørsel internt i Vesbjerg eller lignende korte afstande. 

Der kan laves særaftaler vedr. honorar med enten formanden eller næstformanden.


Udbetaling af Honorar
Honoraret udbetales forholdsmæssigt ift. antal gennemførte træninger idet en sæsson er 24 træninger vil der blive honoreret med Ovenstående honorar/24 pr. træning.

Ekstra træninger, weekendtræninger mm. betragtes som frivillig ulønnet indsats. Forlænges træningerne længere end til Vestbjerg Gymnastikforenings forårsopvisning på eksisterende hold ift. fx. øvrige opvisninger eller afslutningsarr. er dette ligeledes ulønnet frvillig indsats. 

Ved sommergymnastik, eller tilsvarende aftalte forløb efter den almindelige sæssons afslutning indgås aftale med bestyrelsen om honorering ift. dette.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Omkostningsgodtgørelse (både medlemmer og suppleanter): 800 kr.

Hertil omkostningsgodtgørelse til formand, næstformand, kasserer: 2.400 kr.

Hertil kørselsgodtgørelse for alle o/ 18 år: max 1.200 kr.*

* medlemmer, der også honoreres som instruktør: max. 600 kr.

Kørselssats er 3 kr./km. og der skal fremvises kørselsregnskab med udgangspunkt i ruteplaner fra Krak.

VIF Gymnastik 15. april kl. 12:11
Generalforsamling 2022 Gymnastik holder generalforsamling 27/4
VIF Gymnastik
15. april kl. 12:16 Gymnstik inviterer til forårsopvisning
VIF Gymnastik
31. maj kl. 20:23 Vestbjerg Gymnastik inkalder til generalforsamling
VIF Gymnastik
27. august kl. 15:05 Vestbjerg Gymnastik offentliggører årets sæsonprogram
VIF Gymnastik
30. juli kl. 19:23 Generalforsamling i Vestbjerg Gymnastik 2020