Menu

Generalforsamling 19-10-2020

Generalforsamling

 

 afholdes i Vestbjerg Håndboldafdeling

Mandag den 19. oktober kl. 19.00

 

i Vestbjerghallens Cafeteria,

Bakmøllevej 280

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
    Forslag skal fremsendes senest 8 dage før på vestbjerghaandbold@gmail.com
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Eventuelt

 

Venlig hilsen og på gensyn

 Bestyrelsen i VIF Håndbold

 

MØD OP OG FÅ INDFLYDELSE

PÅ DIT BARNS FRITIDSINTERESSE OG DIN EGEN FRITIDSINTERESSE.

VIF Håndbold 08. juni kl. 07:59
Generalforsamling i VIF håndbold
VIF Håndbold
28. oktober kl. 21:45 Retningslinjer for afvikling kampe
VIF Håndbold
28. marts kl. 15:35 Oprykning fra Jyllandsserien til 3. division
VIF Håndbold
05. oktober kl. 21:21 U12 Piger holdt VIF-fanen højt på svær aften..
VIF Håndbold
03. oktober kl. 16:53 Tirsdag aften starter sæsonen for alvor i hallen!