Menu

Vestbjerg Idrætscenter - Idræt på toppen

På denne side kan du finde information fra arbejdsgruppen bag projekt "Vestbjerg Idrætscenter - Idræt på toppen" - modernisering og udvidelse af den eksisterende Vestbjerghal.

Seneste nyt:
(opdateret 14. september 2021)

Spaden blev den 2. marts 2021 sat i jorden til et nyt idrætscenter i Vestbjerg. Idræts aktiviteterne har været spredt på flere adresser i Vestbjerg. De samles nu i et tidssvarende idrætsanlæg med gamle og nye aktiviteter tæt knyttet sammen.

Finansieringen sker overordnet via tre områder:

  1. Aalborg Kommune sælger de hidtidige idrætsarealer                9,0 mio. kr.
  2. På kommunens budget er afsat (gule trøjer i Gigantium)          5,0 mio. kr.   
  3. Vestbjerg IF bidrager i byggefasen med                                        1,5 mio. kr.

Hertil kommer, at Vestbjerg IF skal betale apteringen/indretningen    0,8 mio. kr.

Hvad får vi så for de mange penge? 

Vi har allerede taget et nyt fodboldanlæg i brug, med en ny opvisningsbane nord for hallen og to nye træningsbaner øst for hallen. Fodboldanlægget fungerer rigtig godt og fodboldafdelingen har kunnet mærke en god medlemsfremgang samtidig med, at medlemsinvolveringen er steget.

Øst for opvisningsbanen laves to nye kunststof tennisbaner, syv petanque baner og som noget helt nyt to nye padel tennisbaner. Der har været mange bump på vejen for dette nye anlæg, men nu lysner det heldigvis. Byggetilladelsen er endelig kommet og gravemaskinerne starter snart.  Afdelingen investerer hermed kraftigt i fremtiden med 400.000 kr. af egne og lånte midler samt med fondsbidrag.

Selve halbyggeriet indeholder en totalrenovering af den gamle idrætshal og en ny halv hal. I denne etableres en længe ønsket springgrav. Denne del koster 1.3 mio. kr. som Vestbjerg IF selv skal finansiere.

Hallerne indeholder 6 nye omklædningsrum, cafe, Esport og aktivitetsrum. Det hele med en meget markant rød facade, som fremover vil gøre os, kendte som dem med ”den røde hal”.

I dette PDF dokument findes visualiseringer af det nye idrætscenter.

Den gamle hal er nu strippet for alt indre, og bliver bygget op som en helt ny energivenlig hal.

Vi får, når det hele står færdigt et tidssvarende idrætsanlæg, der holder mange år ind i fremtiden. Et anlæg som lægger op til nye veje og samarbejder på tværs af idrætsgrenene.

Tilsvarende glæder Vestbjerg Skole sig rigtig meget til at bruge de nye faciliteter, som dermed også får en langt bedre udnyttelse end tidligere. Et element som Aalborg Kommune også har prioriteret højt.

Som det fremgår, går Vestbjerg all in i det nye Vestbjerg Idrætscenter til gavn for Vestbjerg og den positive udvikling som byen er i.

Alt i alt skal Vestbjerg IF finansiere i omegnen af 4.2 mio.kr.

Som det fremgår af bilaget, har vi fået hjælp fra Fonde som vi er meget taknemmelige over.

Ved siden af dette har der i Vestbjerg været en række aktiviteter som støtter det nye Vestbjerg Idrætscenter.

  • Medlemmerne har de seneste år bidraget med et ekstra kontingent
  • Hjælp til outlet salg i hallen
  • ”Vi går jorden rundt under pandemien”
  • Personlige bidrag
  • Salg af strømper

 

Aktiviteter omkring fondsansøgninger og lokale aktiviteter, herunder personlige bidrag med skattefradrag, fortsætter naturligvis. Følg udviklingen i donationer og lokale bidrag på Vestbjerg IF’s hjemmeside og på informationsstanderen mellem Byhaven og Spar.


Torben Carstensen – formand VIF
Torben Fristrup – projektansvarlig