Menu

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 22/3 - 2018 kl. 20:15 - 21:30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag (senest 8 dage før)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Mikael på valg - forsætter
  2. Mia på valg - forsætter
  3. Forældre-/Ungdomsrepræsentant
  4. Suppleant
  5. Revisor
 6. Hvilke tiltag kan der gøres for at få flere til at spille volley
 7. Eventuelt

Aftenen slutter med hyggeligt samvær samt en øl eller vand – samt kageVi håber selvfølgelig på at så mange af medlemmerne og forældre vil møde op

Med venlig hilsen

Vestbjerg Volley