Menu

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 17/9 - 2020 kl. 20:15 - 21:30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag (senest 8 dage før)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Mikael på valg - forsætter
  2. Mia på valg - forsætter
  3. Forældre-/Ungdoms-repræsentant - vigtigt at få ekstra hænder også i bestyrelsen
  4. Suppleant
  5. Revisor
 6. Hvilke tiltag kan der gøres for at få flere til at spille volley?
 7. Status på halbyggeri
 8. Eventuelt

Aftenen slutter med hyggeligt samvær samt en øl eller vand – samt kage.

Vi håber selvfølgelig på at så mange af medlemmerne og forældre vil møde op

Med venlig hilsen

Vestbjerg Volley