Menu

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 17/6 - 2021 kl. 17:30 - 18:30

Generalforsamlingen i Vestbjerg Volleyball afholdes på terrassen ved fodboldopvisningsbanen ved Vestbjerg Skole. 
Ved dårligt vejr flyttes generalforsamlingen indendørs på Vestbjerg Skole.
Umiddelbart før generalforsamlingen - kl. 17:00 - smider vi en ordentlig omgang pølser på grillen og får en vand/øl der til. Der vil også være en bid kage … eller to. 😉

Efter lidt godt til ganen er der mulighed for børnene for at spille volley på plænen, hvor de voksne også kan tilslutte sig efter mødet.
Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag. Bemærk at forslag skal indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    1. Mikael på valg - Formanden genopstiller ikke
    2. Mia på valg - Genopstiller
    3. Heidi på valg - Genopstiller
    4. Forældre-/Ungdoms-repræsentant
        Meld dig gerne på banen! Vi har brug for, at I støtter op om bestyrelsen.
    5. Suppleant
    6. Revisor

6. Eventuelt


Vi håber selvfølgelig på godt vejr - og at så mange medlemmer og forældre som muligt møder op.
 ☀️
Med venlig hilsen
Vestbjerg Volley