Menu

Generalforsamling 2022

Generalforsamling med fællesspisning og sæsonafslutning
28/4 - 2022 kl. 17:00 - 19:00
Vestbjerg Skole Klynge B (Mellemtrinnet)

Hermed indkaldes spillere og forældre til ungdomsspillere Vestbjerg Volley til fællesspisning og

ordinær generalforsamling.

Vi starter med pizza, hvorefter der er generalforsamling.

Vi slutter af med fælles oprydning ca. kl. 19.00. 

Da vi bestiller mad ude fra, er det nødvendigt med tilmelding, hvis du/I ønsker at spise med.

Tilmelding foretages her:
https://vestbjergvolley.nemtilmeld.dk/1/

 

Dagsorden til generalforsamlingen

Jf. Vestbjerg IF’s vedtægter skal punkter, der ønskes optaget på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Det vil sige at evt. forslag til punkter skal sendes til bestyrelsen på maria.frederiksen81@gmail.com senest den 20. april 2022.

Der er pt. følgende på dagsorden:

Dagsorden

Pkt. 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Maria Frederiksen

Pkt. 2. Beretning ved formand Maj-Britt Kjær Sørensen

Pkt. 3. Regnskab ved kasserer Kenth Barsøe

Pkt. 4. Indkomne forslag

Pkt. 5. Valg til bestyrelsen, suppleanter og revisor

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består pt. af følgende medlemmer

På valg

Kenth Barsøe – modtager gerne genvalg

Heidi Hedegaard Jørgensen – modtager gerne genvalg

Jakob Friis – modtager gerne genvalg

Ikke på valg

Maj-Britt Kjær Sørensen

Mia Toft Hansen

Maria Frederiksen
 

Valg af bestyrelsessuppleant
Nuværende bestyrelsessuppleant:

Lisbeth Gadegaard – modtager gerne genvalg

Valg af revisor

Nuværende revisor

Lars Brøndbjerg - ønsker ikke genvalg

Pkt. 6. Eventuelt

Vi ser frem til en hyggelig sæsonafslutning og en god generalforsamling!

Med venlig hilsen
Vestbjerg Volleyball
Luk