Menu

Generalforsamling 2023

Generalforsamling med fællesspisning og sæsonafslutning
13/4 - 2023 kl. 17:00 - 19:00
Caféen i Vestbjerg Idrætscenter

Hermed indkaldes spillere og forældre til børne- og ungdomsspillere Vestbjerg Volley til fællesspisning og

ordinær generalforsamling.

Vi starter med pizza, hvorefter der er generalforsamling.

Vi slutter af med fælles oprydning ca. kl. 19.00. 

Da vi bestiller mad ude fra, er det nødvendigt med tilmelding, hvis du/I ønsker at spise med.

Tilmelding foretages her:
https://vestbjergvolley.nemtilmeld.dk/2/

 

Dagsorden til generalforsamlingen

Jf. Vestbjerg IF’s vedtægter skal punkter, der ønskes optaget på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Det vil sige at evt. forslag til punkter skal sendes til bestyrelsen på maria.frederiksen81@gmail.com senest den 5. april 2023.

Der er pt. følgende på dagsorden:

Dagsorden

Pkt. 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Maria Frederiksen

Pkt. 2. Beretning ved formand Maj-Britt Kjær Sørensen

Pkt. 3. Regnskab ved kasserer Kenth Barsøe

Pkt. 4. Indkomne forslag

Pkt. 5. Valg til bestyrelsen, suppleanter og revisor

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består pt. af følgende medlemmer

På valg

Maj-Britt Kjær Sørensen – modtager gerne genvalg

Maria Frederiksen – modtager gerne genvalg

Mia Toft Hansen – modtager gerne genvalg

Ikke på valg

Heidi Hedegaard Jørgensen

Kenth Barsøe

Jakob Friis

Valg af bestyrelsessuppleant

Nuværende bestyrelsessuppleant:

Lisbeth Gadegaard – modtager gerne genvalg

Valg af revisor

Nuværende revisor

Birger Sørensen - ønsker ikke genvalg

Vi vil rigtigt gerne opfordre til, at man stiller op, hvis man har interesse i bestyrelsesarbejdet, eller blot gerne vil hjælpe med at få afdelingen til at køre på skinner. Vi kan sagtens være flere i bestyrelsen og vores afdeling bliver kun bedre af, at vi bliver flere!

Der er ikke mange arbejdsopgaver forbundet med bestyrelsesarbejdet og vi fokuserer meget på, at forsøge at dele eventuelle konkrete arbejdsopgaver i afdelingen ud, så alle medlemmer og forældre deles om disse.

Pkt. 6. Eventuelt

Vi ser frem til en hyggelig sæsonafslutning og en god generalforsamling!

Med venlig hilsen
Vestbjerg Volleyball
Luk