VIFITNESS

Regler

Retningslinier i Vestbjerg Fitness

Medlemskab

Hos Vestbjerg Fitness er alle velkommen fra 13 år og opefter. Medlemmer under 14 år må dog kun træne ifølge med voksen.
Personer under 18 år skal have forældre eller værges underskrift ved indmeldelse.

Kontingent og nøglebrik

Kontingentet er afhængigt af den valgte abonnementstype. ½ årligt eller helårligt.

Ved hver opstart betales 100 kr. for en personlig nøglebrik. Ved beskadigelse eller bortkommen nøglebrik, betales for at få en ny.

Medlemmet forpligter sig til at kontakte Vestbjerg Fitness ved mistet nøglebrik.

Medlemskabet og nøglebrikken er personlige og må ikke benyttes af andre, ligesom medlemmer ikke må lukke ikke-medlemmer ind på deres nøglebrik. Dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning,uden refusion af indbetalt kontingent.

Ved overtrædelse af centerets regler, medfører en karantæne på 6 mdr.

Betaling og betalings-misligholdelse

Nøglebrikken kan afhentes hos Le Fleur, når den er blevet lavet.

Når din betalingsperiode udløber, deaktiveres nøglebrikken. Derfor er det vigtigt, at få fornyet kontingentet inden denne udløber, på denne måde undgår du at skulle betale for nøglebrikken på ny.

Opsigelse

Man regnes for udmeldt, når kontingentet ikke er betalt. I tilfælde af f.eks. sygemelding, graviditet, ferie, flytning mm., kan kontingentet ikke refunderes.

Ansvar

Al træning foregår på medlemmets eget ansvar, og Vestbjerg Fitness tager ikke ansvar for skadestræning.

Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger

Medlemmets oplysninger bruges ved oprettelse af medlemskabet, og opbevares strengt fortroligt, så længe medlemskabet løber. Derefter makuleres disse.

Regler i Fitness centret

Alle medlemmer skal have en instruktion i brugen af maskinerne af en Vestbjerg Fitness-instruktør inden træningen påbegyndes. I forbindelse med træningen skal der benyttes indendørs sko og sportstøj. Har man glemt sine indendørs sko, kan der trænes i bare tæer eller strømper. Der skal dog sprittes ekstra af i denne situation.

Du er forpligtet til at efterlade udstyr og øvrige faciliteter i samme stand og på samme sted, som da de blev taget i brug. Sæder og greb rengøres med sprit og papir efter brug, og der skal benyttes håndklæde ved træning.

Fitnesscentret er røg og alkoholfrit. Der må ikke indtages euforiserende stoffer, kosttilskud eller andre forbudte stoffer før, under og efter træningen. Brug af nævnte midler medfører øjeblikkelig bortvisning, og den betalte kontingent refunderes ikke.

Brug af talkum er ikke tilladt.

Der må ikke tages billeder under træning. MP3 eller telefon med headsæt til brug for musik må gerne anvendes.

Værdigenstande opbevares på eget ansvar.

Doping

Medlemmer af Vestbjerg Fitness er forpligtet til at lade sig dopingteste på forlangende af uvildige repræsentanter. Ved en positiv dopingprøve vil medlemmet blive udelukket fra træning hos Vestbjerg Fitness i 2 år og indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.Nægter et medlem at lade sig dopingteste uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve.

Vestbjerg Fitness er medlem af Anti-Doping Danmark og følger reglerne herfor.

Mulighed for indflydelse

Husk at du altid har mulighed for at få indflydelse ved at møde op og bruge din stemmeret til den årlige generalforsamling.

Du er også meget velkommen til at give din mening til kende og komme med ønsker til nye tiltag. Send os gerne en mail eller kontakt en instruktør.

Kontakt VIF

Den enkelte afdeling kan besvare de fleste spørgsmål, du sidder med. Skulle de af en eller anden årsag ikke være i stand til at hjælpe dig, er du velkommen til at henvende dig til Vestbjerg IFs hovedforening.

Følg os

Vestbjerg Idrætsforening • Bakmøllevej 280 • 9380 Vestbjerg • Send email • CVR 22176528